Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

Kupujemy Zad?u?one Sp?ki - Ochrona 299 ksh i podatkowa

Zobacz wszystkie ogłoszenia kedar75
Zarz?dzasz firm? lub odpowiadasz za jej finanse?
Masz w?tpliwo?ci co do zastosowania przepisw?
Codziennie podejmujesz ryzykowne decyzje?
Obawiasz si? kontroli skarbowej lub z ZUS?
Kupujemy zad?u?one sp?ki celem ich rozwoju i kontynuowania dzia?alno?ci. Jako firma z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y, ?wiadczymy optymalne i skuteczne zarz?dzanie w zakresie stosowania procedur uk?adowych i upad?o?ciowych. Wprowadzaj?c proces naprawczy finansw sp?ki oferujemy :
* Zakup udzia?w w sp?ce, ktra znalaz?a si? na skraju bankructwa.
* Us?ugi doradcze dla w?a?cicieli, ktrzy mog? ponie?? odpowiedzialno?? maj?tkow?, lub karn? za zobowi?zania zad?u?onej sp?ki.
* Wyst?powanie w roli upad?ego.
* Podj?cie si? negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
* Wdro?enie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, ktry utraci? p?ynno?? finansow?, na skutek dzia?a? niesolidnych kontrahentw, sezonowych przestojw w p?atno?ciach, b?d? innych czynnikw.
Boisz si? wyniszczaj?cych kontroli z US UKS ZUS PIP PIH? 100% skuteczno?? w walce z 299 ksh Skontaktuj si? z nami : TEL 794-784-794 www.skupspolek.com deberg@skupspolek.com
Cena: 1 PLN
Kontakt:
sp?k? kupi?
794784794


Adres e-mail: deberg@skupspolek.com
Kupujemy Zad?u?one Sp?ki - Ochrona 299 ksh i podatkowa
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne