Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

Zad?u?enie W Sp?ce Pomoc UKS/KAS/JPK

Zobacz wszystkie ogłoszenia ereklama24h
Pomagamy Zad?u?onym Przedsi?biorstwom. Je?li posiadasz firm?, lub odpowiadasz za jej

finanse i masz w?tpliwo?ci co do zastosowania przepisw, a ponadto obawiasz si? kontroli

skarbowej, lub z Zus, nie czekaj a? b?dzie za p?no. Prowadzimy post?powania

upad?o?ciowe i restrukturyzacyjne zarwno dla osb fizycznych, jak i przedsi?biorstw.

Je?li chcesz: naprawi?, lub odd?u?y? sp?k?, unikn?? og?oszenia jej upad?o?ci, uchroni?

si? przed orzeczeniem zakazu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, uchroni? si? przed

konsekwencjami wynikaj?cymi z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upad?o?ciowego i

naprawczego, a tak?e art. 116 Ordynacji podatkowej, jak i rwnie? art. 586 K.s.h. -

Skontaktuj si? z nami. Twoimi problemami zajmie si? zesp? praktykw z wieloletnim

do?wiadczeniem w sprawach zwi?zanych z upad?o?ciami sp?ek i osb prywatnych. Posiadamy

bogate do?wiadczenie i zapewniamy najwy?szy poziom ?wiadczonych us?ug, a program

restrukturyzacyjny, ktry wprowadzimy w Twoim przedsi?biorstwie, pozwoli na unikni?cie

daleko id?cych konsekwencji. Na bazie przedsi?biorstwa w likwidacji tworzymy nowy

podmiot, wykorzystuj?cy jego poprzedni potencja?. Jeste?my po to, ?eby pomaga?, zadzwo?

do nas, lub odwied? nasz? stron? : www.naszeinwestycje.com 608-146-176

biuro@naszeinwestycje.com
Cena:
Kontakt:
sp?ek skup
608146176
00-001
Warszawa
Adres e-mail: biuro@naszeinwestycje.com
Zad?u?enie W Sp?ce Pomoc UKS/KAS/JPK
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne