Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

Do opieki pani choruj?ca na osteoporoz? 1240 EUR

Zobacz wszystkie ogłoszenia Aterima.Med
ATERIMA MED poszukuje zaanga?owanych Opiekunek i Opiekunw do opieki domowej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w Niemczech i w Polsce. Oferujemy bezpieczne zatrudnienie w sprawdzonych miejscach pracy oraz atrakcyjne zarobki. Gwarantujemy fachowe wsparcie i zawsze rzetelne informacje. Oczekujemy przynajmniej komunikatywnej znajomo?ci j. niemieckiego i do?wiadczenia w opiece. Naszym priorytetem jest w?a?ciwe dopasowanie oferty i budowanie d?ugofalowych partnerskich relacji z naszymi Opiekunami. Prowadzimy rekrutacj? na terenie ca?ej Polski.

Do opieki pani choruj?ca na osteoporoz? 1240 EUR
okolice Mannheim

Opis: Seniorka choruje na osteoporoz? oraz nadci?nienie, porusza si? na wzku inwalidzkim, ale potrafi rwnie? pokonywa? krtkie odleg?o?ci sama. Pani potrzebuje pomocy przy wstaniu z ??ka, asysty przy myciu, a tak?e przygotowania posi?kw, wsplnych spacerw i zakupw. Popo?udnia pani cz?sto sp?dza czas z zaprzyja?nionym seniorem, ktry mieszka w niedalekim s?siedztwie. Opiekunka ma bardzo du?y pokj dla siebie, z dost?pem do Internetu w mieszkaniu trzypokojowym, ktre znajduje si? w budynku z wind?. Spokojna i dogodna dzielnica (w pobli?u liczne sklepy, ale tak?e miejsca do spacerowania). Przyjemne miejsce pracy i komfortowe warunki mieszkaniowe.

Wymagane kwalifikacje:
dobra znajomo?? j?zyka niemieckiego
do?wiadczenie w opiece nad osob? starsz? lub chor?
gotowo?? do podj?cia pracy na terenie Niemiec na okres 2 miesi?cy
empatia i wra?liwo?? na potrzeby osoby starszej

Naszym pracownikom zapewniamy:
legalne i bezpieczne zatrudnienie w jednej z najwi?kszych firm na rynku
atrakcyjne wynagrodzenie i wysokie premie za polecenia nowych Opiekunek oraz op?acone sk?adki ZUS
pe?n? organizacj? i pokrycie kosztw podr?y
sprawdzone i pewne miejsca pracy
pakiet prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
ofert? dopasowan? do do?wiadczenia, stopnia znajomo?ci j?zyka oraz mo?liwo?ci Opiekunki
sta??, fachow? opiek? ze strony zespo?u naszych Koordynatorw
zakwaterowanie i wy?ywienie w miejscu pracy
narz?dzia umo?liwiaj?ce sta?e podnoszenie kwalifikacji (internetowe i stacjonarne kursy j?zykowe, szkolenia z zakresu opieki nad seniorami)

ATERIMA MED (nr certyfikatu KRAZ: 16455)
Mobilny punkt rekrutacyjny w Poznaniu
Telefon: (61) 306 77 11
www.aterima-med.pl
opiekunki@aterima-med.pl

Praca Opiekuna w POLSCE (woj. Ma?opolskie i ?l?skie): tel. 604 625 440, mail rekrutacja@opiekadomowa.pl
Cena:
Kontakt:
Aterima.Med
613067711
30-644
Pozna?
Adres e-mail: poznan@aterima-med.pl
Do opieki pani choruj?ca na osteoporoz?  1240 EUR
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne