Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne
?rem - turystyka piesza.

?rem - turystyka piesza.

?rem to pi?kne miasto o bogatej przesz?o?ci historycznej i d?ugich tradycjach kulturalnych, po?o?one malowniczo w dolinie rzeki Warty na terenie Pojezierza Wielkopolskiego.W miejscu gdzie rzeka ta - p?yn?ca dot?d w kierunku zachodnim - skr?ca gwa?townie na p?noc.
Okolice ?remu posiadaj? charakter rolniczy , nie brak tam jednak terenw atrakcyjnych dla turystw.Region posiada wiele obszarw o du?ej atrakcyjno?ci rekreacyjnej i turystycznej.
Ze wzgl?du na te walory wykorzystywany jest pod r?ne formy turystyki.W regionie znajduje si? wiele znakowanych szlakw rowerowych i pieszych,ktre s? poprowadzone z dala od g?wnych po??cze? komunikacyjnych.
Co umo?liwia przyjemne i bezpieczne zwiedzanie okolic ?remu.
Bardzo popularne s? rwnie? sporty wodne uprawiane na jeziorach w Gminie Dolsk oraz na Jeziorze Grzymis?awskim w ?remie ( mistrzostwa motorowodne o randze mi?dzynarodowej ) i je?dziectwo promowane przez o?rodki je?dzieckie, gdzie wiod?c? rol? pe?ni Centrum Hippiki Antoniego Ch?apowskiego w Jaszkowie.

W powiecie ?remskim oraz jego najbli?szych okolicach przebiega kilka znakowanych pieszych szlakw turystycznych.
W?druj?c nimi mo?emy pozna? bogat? histori? regionu ,podziwia? najciekawsze zabytki oraz przyrod? .

Szlaki piesze w regionie :

Szlak niebieski - ?rem /0,0 km/ - ??g /4,6 km/ - Bystrzek /6,6 km/ - Sroczewo /9,2 km/ - Zaborowo /14,1 km/ - Gogolewko /18,5 km/ - Gogolewo /21,2 km/
Szlak zielony - Ko?cian - Lubi? - le?niczwka Miranowo /0,0 km/ - le?niczwka Brzednia /1,5 km/ - Lubiatwko /3,9 km/ - Dolsk /6,4 km/ - Ostrowieczko /9,8 km/ - Ostrowieczno /11,1 km/ - B?a?ejewo /15,1 km/ - W?o?ciejewice /17,7 km/ - W?o?ciejewki /21,8 km/ - Ksi?? /25,9 km/ - Gogolewo /30,7 km/ - Nowe Miasto - ?mie?w - Jarocin
Szlak czerwony - Osowa Gra - Puszczykowo - Rogalin /0,0 km/ - Daszewice /7,3 km/ - le?niczwka Drapa?ka II /14,8 km/ - Krnik /22,2 km/ - Bnin /24,2 km/ - Jeziory Wielkie /31,5 km/ - Zaniemy?l /37,6 km/ - Czarnotki - Sul?cinek
Szlak ??ty - Zaniemy?l /0,0 km/ - Kaleje /6,4 km/ - Czmo? /9,8 km/
Szlak niebieski - Otusz - St?szew - Osowa Gra - Mosina /0,0 km/ - rezerwat przyrody "Go?dzik Siny w Grzybnie" /7,0 km/ - I?wiec /10,7 km/
Szlak czerwony -?abno /0,0 km/ - rezerwat przyrody "Krajkowo" /10,0 km/ - Sowinki /18,5 km/ - Dru?yna Pozna?ska /24,1 km/

Szlaki dla mi?o?nikw architektury:
?rem (ko?ci? farny) - W?o?ciejewki (ko?ci? p.w. Niepokalanego Pocz?cia NMP) - Dolsk (ko?ci? p.w. Micha?a Archanio?a) - Dalewo (ko?ci? ?w. Wojciecha) - Jaszkowo (ko?ci? ?w. Barbary).

Szlak architektury drewnianej:
?rem - B?ociszewo (ko?ci? p.w. Micha?a Archanio?a) - Go??bin Stary (ko?ci? p.w. Wniebowzi?cia NPM) - ?abno (ko?ci? ?w. Jakuba).
?rem - Mrka (ko?ci? p.w. Wniebowzi?cia NMP) - Dolsk (ko?ci? ?w. Ducha) - B?a?ejewo (ko?ci? ?w. Jakuba).

Szlak pa?acw:
?rem - B?ociszewo - Borowo - Czempi? - Jarogniewice - G?uchowo.

Szlaki dworw i pa?acw podworskich:
?rem - Psarskie - Gra - Jaszkowo - Brodnica - Grzybno - I?wiec - Czempi?.
?rem - Kadzewo - Me?pin - Lubiatowo - Pokrzywnica - Mszczyczyn.
?rem - Wieszczyczyn - Rusocin - Ostrowieczno.
?rem - ??g - Chrz?stowo - Dobczyn - Mchy.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne