Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

Oferta reklamowa serwisu "sremkowo.pl"

Witam!

Pragn? przedstawi? pa?stwu ofert? reklamow? serwisu sremkowo.pl.

W obecnych czasach przy du?ej popularno?ci internetu ,ka?da znacz?ca si? firma posiada w?asn? stron? internetow?.

Posiadanie profesjonalnej strony podnosi wiarygodno?? naszej firmy a, tak?e u?atwia klientom zapoznanie si? z nasz? ofert?.

Warto wi?c wyprzedzi? konkurencj? i zdoby? nowych klientw. Szczeglnie jest to istotne dla nowo powsta?ych firm.

Nasz serwis posiada wysok? pozycj? w wyszukiwarce google pod has?em "?rem" co gwarantuje du?? liczb? odwiedzin.

?rednia miesi?czna liczba odwiedzin serwisu sremkowo.pl wynosi 10 000 do 15 000 wej?? miesi?cznie.

Odwiedzaj? nas g?wnie mieszka?cy ?remu i okolic,czyli pa?stwa potencjalni przyszli klienci.

Warto zaznaczy? ,?e pa?stwa reklama umieszczona na naszym serwisie nie zginie po?rd setek innych reklam, jak w przypadku

tradycyjnych gazet, ani nie podzieli losu wielu ulotek le??cych pod drzwiami.

Liczba reklam na naszej stronie jest ograniczona do kilkunastu ,przez co reklamy b?d? bardziej widoczne .

Reklamy b?d? umieszczone w prawej i lewej kolumnie serwisu w miejscu reklam google.

 

OFERTA DLA FIRM POSIADAJ?CYCH W?ASN? STRON? INTERNETOW? :

Je?li pa?stwa firma posiada w?asn? stron? internetow? , ale pragn? pa?stwo zwi?kszy? liczb? odwiedzin na waszej firmowej

stronie ,a tym samym pozyska? nowych klientw zapraszamy do skorzystania z naszej oferty :

Tutaj idealnym rozwi?zaniem b?dzie ciekawy baner reklamowy kieruj?cy u?ytkownika na pa?stwa stron? internetow?.

 

Jednorazowy koszt stworzenia banera wynosi 20 z?.

Koszt miesi?cznej emisji banera w serwisie sremkowo.pl wynosi 10z?.

 

OFERTA DLA FIRM NIE POSIADAJ?CYCH W?ASNEJ STRONY INTERNETOWEJ :

Je?li nie chcecie pa?stwo ponosi? du?ych wydatkw zwi?zanych z posiadaniem w?asnej strony internetowej ,a

jednocze?nie chcecie by? widoczni i reklamowa? si? w internecie pragniemy przedstawi? idealne rozwi?zanie :

Proponujemy stworzenie wizytwki pa?stwa firmy.

Przyk?ad takiej wizytwki mo?na zobaczy? tutaj.... (ka?da wizytwka b?dzie niepowtarzalna.)

Wizytwki b?d?ce jednocze?nie stronami internetowymi umieszczone b?d? w naszym serwisie i widoczne

w katalogu "Wizytwki firm z regionu".

W takim przypadku rwnie? warto zwi?kszy? liczb? odwiedzin na pa?stwa wizytwce przez umieszczenie banera

reklamowego na g?wnej stronie naszego serwisu, ktry b?dzie kierowa? u?ytkownikw prosto na wasz? wizytwk?.

 

Jednorazowy koszt stworzenia wizytwki : 99 z? (w cenie zawiera si? emisja wizytwki w katalogu "Wizytwki firm z regionu")

Opcja dodatkowa - baner reklamowy :

Jednorazowy koszt stworzenia banera wynosi 20 z?.

Koszt miesi?cznej emisji banera w serwisie sremkowo.pl wynosi 10z?

Podane ceny s? cenami netto do ktrych nale?y doliczy? VAT.

Wystawiamy faktury VAT.

 

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne